Patientenportaal Afspraakformulier

Mieke Vloemans

Mieke recht

Mieke Vloemans, (arbeids)fysiotherapeut / geriatrie fysiotherapeut

In 2005 studeerde Mieke af als fysiotherapeut aan de Avans Hogeschool in Breda. Hierna specialiseerde zij zich in arbeidsfysiotherapie. 'Als specialist in werkgerelateerde klachten ga ik meestal naar het bedrijf toe, bijvoorbeeld voor een analyse en advies rond werkplekaanpassingen, of een training on the job.' Daarbij voert zij ook re-integratietrajecten uit voor terugkeer naar de werkplek.   

Fysiotherapie in de geriatrie

'In aansluiting hierop heb ik me gespecialiseerd in de geriatrie. Mensen met een niet aangeboren hersenletsel (CVA, veelal bij een herseninfarct) komen in aanmerking voor fysiotherapie in de geriatrie, maar ook mensen met de ziekte van Parkinson en dementie, en kwetsbare ouderen. Voor deze therapie behandel ik de patiënten meestal aan huis. De thuissituatie kan ik dan beter inschatten en hierop kan ik de therapie afstemmen. Vaak is het de wens van de oudere om thuis te kunnen blijven wonen. De hulpvraag die mij wordt gesteld, is erg belangrijk. Hierbij luister ik ook naar de visie van mensen om de patiënt heen, zoals een partner of kinderen die als mantelzorger optreden.
In mijn ogen is het erg belangrijk altijd goed op de hoogte te blijven van ontwikkelingen op mijn vakgebied.'

Om up-to-date te blijven, is zij lid van

Nevenfuncties

Stagebegeleider Avans opleiding 

BIG-nummer: 29064036504

Terug naar het overzicht

Maak ook kennis met